Regulament

REGULAMENT

Regulamentul de ordine interioara si securitate interna al salii de escalada si sport Galactic Indoor Climbing Gym.

Avand in vedere ca escalada – cataratul sportiv – este un sport potential periculos, cu risc insemnat de accidentare grava si chiar moarte, este obligatoriu ca toti practicantii sa respecte cu scrupulozitate normele de securitate.

Te rugam sa descarci si sa completezi Declaratia pe propria raspundere.

Functie de nivelul de cunostinte in escalada clientul va completa declaratie de incepator sau de avansat iar pentru minori aceasta declaratie va fi semnata de parinte/ tutore.

Declaratie pe propria raspundere AVANSATI

Declaratie pe propria raspundere INCEPATORI

 1. ACCESUL IN SALA

1.1. Accesul in sala pentru practicarea cataratului sportiv este posibildoar dupa dupa luarea la cunostinta a regulamentului de fata sisemnarea in acest sens a unei declaratii pe proprie raspundere.

1.2. Persoanele care nu cunosc legarea in coarda, tehnicile de asiguraresi modul de utilizare a echipamentului de protectie (carabiniere,dispozitive de filat etc.) pot practica escalada doar sub indrumarea personalului salii.

1.3. Accesul in sala de escalada este permis numai in orele defunctionare, afisate la fata locului si pe internet.

1.4. Accesul in sala de escalada se face doar pe baza de legitimatievalabila. Legitimatia este personala, astfel incat nu poate fi cedataaltei persoane.

 1. MINORII

2.1. Minorii au acces in sala de escalada doar cu acordul scris alambilor parinti (sau al tutorelui) privind respectarea prezentuluiregulament, precum si asumarea raspunderii pentru faptele siconduita acestora.

2.2. In zona de escalada, minorii trebuie sa fie insotiti si asistati de unadult, de regula o persoana din partea salii de escalada.

2.3. In zona de boulder, minorii cu varsta de peste 14 ani pot intraneinsotiti, in timp ce minorii care nu au implinit 14 ani trebuie sa fie insotiti si asistati de un adult, de regula o persoana din partea saliide escalada.

 1. DREPTURILE SALII DE ESCALADA

3.1. Sala de escalada isi rezerva dreptul de a restrange ocazional accesul,pe baza afisarii in prealabil a unui anunt in sala si pe internet, in cazde cursuri de catarare, demonstratii etc, fara ca acest lucru sa atragao reducere a abonamentului.

3.2. Sala de escalada nu isi asuma nicio raspundere pentru pazamaterialelor si a oricaror alte bunuri sau efecte personale pe timpulprezentei cataratorilor in incinta salii de escalada. De asemenea, salade escalada nu are nicio responsabilitate pentru obiectele personaleuitate sau pierdute in incinta salii de escalada sau in vecinatatea acesteia.

 1. NORME DE CONDUITA

4.1. Pe timpul activitatii in interiorul salii de escalada, toate persoanele trebuie sa aiba un comportament educat, atent si igienic, pentru a evita orice risc personal sau pentru ceilalti.

4.2. In interiorul salii de escalada se interzice orice fel de activitate incompatibila cu cataratul sportiv, in special fumatul, consumul debauturi alcoolice sau substante halucinogene. Prezentarea sub influenta acestora conduce automat la pierderea abonamentului in curs, conducerea salii urmand sa hotarasca daca persoanei respective i se va mai permite accesul pe viitor. Este interzis, deasemenea, consumul de alimente care pot emana mirosuri sau pot murdari incinta salii.

4.3. Nu sunt permise nici intrarea in sala cu animale de companie

4.4. Cataratorii sunt rugati sa ajute si sa asigure alti cataratori ce aunevoie de asistenta/asigurare, cata vreme acordarea acestui sprijinnu impieteaza asupra propriei activitati sportive. Din dorinta de amentine o atmosfera de colegialitate, personalul salii isi rezervad reptul de a retrage dreptul de acces persoanelor care refuza in mod repetat si nejustificat sa acorde sprijinul descris anterior.

4.5. Vizitatorilor nu le este permis accesul cu incaltaminte de strada inincinta si nici stationarea in zonele unde pot ateriza cataratorii, inurma unor caderi.

4.6. Pozitionarea prizelor, amenajarea traseelor si instalarea sistemelorde siguranta sunt atributii rezervate personalului salii de escalada.Practicantii sunt rugati sa anunte eventualele probleme intalnite peparcursul practicarii escaladei (prize desurubate etc.).

4.7. Practicantii au obligatia de a asculta si urma indicatiile primite dinpartea personalului salii de escalada, in vederea mentinerii unuinivel ridicat de siguranta.

4.8. Este interzisa folosirea telefoanelor mobile si/sau castilor audio in timpul catararii, inclusiv de catre persoanele care asigura, indiferentde dispozitivul sau metoda de asigurare folosita.

4.9. Persoanele cu par lung sunt obligate sa il lege/acopere, astfel incatsa evite prinderea lui in dispozitivele de asigurare.

4.10.Personalul salii este indreptatit sa indepartaze din incinta oricepersoana ce incalca prin comportamentul sau prezentul regulament.In acest sens, persoana va fi avertiza verbal la prima abatare, in scris la a doua, iar in cazul continuarii conduitei neadecvate, va fi indepartata din incinta salii de escalada.

SALA ISI REZERVA DREPTUL DE A SELECTA CLIENTII.

 1. REGULI SPECIFICE PENTRU ZONA DE BOULDER.

5.1. Se interzice folosirea structurilor de boulder purtand ham,carabinere si/sau dispozitive de asigurare, saculet de magneziu saualte elemente contondente/poluante, care pot produce consecintenedorite in cazul unei caderi (accidentare, distrugere a saltelei,raspandirea magneziului in atmosfera).

5.2. Se interzice stationarea/deplasarea pe saltea in vreme ce alticataratori efectueaza escaladarea. Are prioritate cel care urca.

 1. REGULI SPECIFICE PENTRU ZONA DE ESCALADA

6.1. Persoanele care nu poseda materialele tehnice si/sau experientanecesara pentru escalada sportiva (cu coarda) trebuie sa se abtina dela orice fel de ascensiune si/sau asigurare a altei persoane, in absenta unei persoane specializate din partea salii.

6.2. Pe o linie este permisa catararea unei singure persoane, care vaputea porni numai dupa ce persoana de dinaintea sa a fost coboratala sol. In cazul catararii in maniera cap de coarda, un traseu va puteafi abordat doar daca pe traseele vecine cataratorii au asigurat cel putin 5 carabiniere, cu pastrarea permanenta a unei diferente de celputin 5 carabiniere.

6.3. Pot practica escalada doar persoanele care detin cunostintele tehnice si practice necesare. Personalul salii este indreptatit sa testeze oricand detinerea acestor cunostinte si sa interzica practicarea escaladei (in maniera cap de coarda, in special) persoanelor pe carele considera inapte.

6.4. In absenta legarii si a asigurarii in coarda, este interzisa escalada peste nivelul liniei rosii orizontale (in sensul folosirii de prize depicior peste aceasta linie), pentru a evita, in caz de cadere,accidentarea cataratorului sau a altei persoane aflate in zona.

6.5. Pentru a evita accidente grave in cazul in care asiguratorul nuopreste corespunzator o eventuala cadere a unui catarator, suntinterzise trecerea si stationarea pe sub o persoana ce se catara,indiferent de inaltimea la care se afla aceasta.

 1. ECHIPAMENTE SI MATERIALE

7.1. Practicantii sunt obligati sa utilizeze doar echipamente si materiale(corzi, hamuri, dispozitive de asigurare, carabiniere, bucle expresssau dispozitive de protectie) conforme cu destinatia specifica, instare buna si purtand marcajul CE si/sau UIAA. Personalul salii aredreptul sa verifice starea acestora si sa interzica utilizarea lor incazul in care le considera necorespunzatoare. Practcanti isi asumaintreaga raspundere pentru eventualele daune provocate de folosirea unorechipamente/materiale personale vechi/neomologate.

7.2. Este permisa doar folosirea de corzi intregi (“corzi simple”), dinamice, omologate (nu sunt admise semicorzile sau corzile gemene). De asemenea, este permisa doar folosirea de dispozitive de asigurare omologate si corespunzatoare diametrului corzii folosite.

7.3. Nu este permisa folosirea dispozitivului 8 (opt), intrucat reduce nejustificat durata de exploatare a corzilor.

7.4. Practicantii escaladei in maniera cap de coarda sunt rugati sa foloseasca propriile corzi, pentru a fi in deplina cunostinta de cauzaprivind starea acestora (gradul de utilizare, durata etc.). Sala deescalada nu are obligatia asigurarii de corzi pentru escalada in maniera cap de coarda.

7.5. Se interzice amplasarea unor carabiniere/bucle de asigurarepersonale, practicantii urmand a le folosi numai pe cele amplasate pe structura.

7.6. Pentru folosirea peretilor de catarare si a structurilor artificiale este obligatorie folosirea de incaltaminte de catarat (espadrile). Nu se admite alt tip de incaltaminte (incaltaminte de strada sau sportiva deori ce fel).

7.7. SE INTERZICE FOLOSIREA MAGNEZIULUI PUDRA LIBERIN SACUL DE MAGNEZIU. Se permite NUMAI FOLOSIREA SACULETILOR TIP BILA “CHALK BALL” sau a magneziului lichid. Este necesara limitarea pe cat mai posibil a folosirii magneziului pudra pentru a reduce in acest fel praful si pentru aasigura igiena ambientala si protectia echipamentelor de incalzire.

7.8. Sala de escalada pune la dispozitie materiale individuale, contracost, in limita disponibilitatilor.

 1. NODUL SI ASIGURAREA

8.1. Legarea in coarda se va efectua direct de ham cu un nod dublu opt,in cele doua bride ale hamului, iar nu in jurul inelului deasigurare/rapel. Nu este permisa legarea in coarda cu alt tip de nodsi/sau prin intermediul unei carabiniere prinse de ham (indiferent de maniera ascensiunii: in mansa sau cap de coarda).

8.2. Fiecare practicant este raspunzator pentru executia corecta a nodului si asigurarea corecta. Coechipierii sunt obligati sa isi verifice reciproc legarea in coarda/instalrea dispozitivului de filat inainte de ascensiune (regula “partner check”).

8.3. Asiguratorul va mentine in permanenta cel putin o mana pe capatulde coarda liber, ce paraseste dispozitivul de filat, indiferent desistemul de asigurare folosit (Gri-Gri, reverso, ATC etc.).

8.4. Coborirea cataratorului se va face incet si cursiv, fara socuri, pentrua evita accidentele si pentru a nu supraincalzi dispozitivul deasigurare si a nu uza prematur coarda.

 1. CATARATUL IN “MANSA”

9.1. In cazul catararii in mansa, este obligatorie ancorarea corzii in douapuncte la inaltime. Suplimentar, in cazul manselor pe tronsoanelesurplombante, este obligatorie trecerea corzii prin cel putin 3 buclede directionare, pentru a se evita pendularea in caz de cadere (care poate genera vatamarea practicantului si/sau daune materiale).

9.2. Persoana care asigura trebuie sa ramana in picioare (nu asezat) si sase plaseze pe proiectia perpendiculara a ancorajului de sus (spre anu fi proiectat spre perete, in cazul unei caderi a cataratorului).

 1. CATARATUL IN MANIERA “CAP DE COARDA”

10.1. In cazul catararii in maniera cap de coarda, se vor folosi toatepunctele de asigurare -buclele express- de pe respectiva linie, fara aomite vreuna, indiferent de motiv. Nerespectarea acestei reguliconstituie abatere grava, care poate atrage interzicerea de catre personalul salii a practicarii escaladei in maniera cap de coarda.

10.2.Ajungand la finalul traseului, capul de coarda va trece coarda prinambele carabiniere sau ancore de top, inainte de initierea coborarii.

10.3.Asiguratorul trebuie sa nu se departeze la mai mult de 1,5m de bazaperetelui (spre a nu fi proiectat spre perete, in cazul unei caderi acataratorului).

10.4.Bucla (suplimentul) de coarda va fi pastrata in limite rezonabile(coarda nu va atinge solul), intrucat excesul va genera, in caz decadere, un soc sporit asupra cataratorului (cu risc de accidentare) si asupra structurii.

 1. DISPOZITII FINALE

11.1.In cazul in care sesizeaza nerespectarea regulilor de securitate,cataratorii sunt rugati sa aduca la cunostinta personalului salii acestefapte, pentru a evita producerea accidentelor.

11.2. Regulamentul intra in vigoare incepind cu data de 01.11.2017. Salade escalada isi rezerva dreptul de a aduce amendamente si completari, ce vor fi afisate la avizierul salii. Incepand cu data intrarii in vigoare a amendamentelor si/sau completarilor, cataratorii vor fi obligati sa ia cunostinta de acestea si sa le accepte.

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE AVANSATI

Va rugam sa descarcati si sa completati ``Declaratia pe propria raspundere``.
Functie de nivelul de cunostinte in escalada clientul va completa declaratie de incepator sau de avansat iar pentru minori aceasta declaratie va fi semnata de parinte/ tutore.

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE AVANSATI

Va rugam sa descarcati si sa completati ``Declaratia pe propria raspundere``.
Functie de nivelul de cunostinte in escalada clientul va completa declaratie de incepator sau de avansat iar pentru minori aceasta declaratie va fi semnata de parinte/ tutore.